Foreningen av tolvte januar arbeider for rettssikkerhet og grunnleggende rettigheter for asylsøkere og flyktninger i Norge.


Medlemstype Pris
Medlem 200,00 Til Innmelding
Medlemsskap for flykninger og asylsøkere 50,00 Til Innmelding